Bc. Luděk Olšovský

Funkce:Velitel městské policie
Umístění:budova Budova B -> patro 0. přízemí -> dveře 001b
Pracovní zařazení:Starosta -> Městská policie -> Velitel městské policie
E-mail:olsovsky@hlucin.cz