Darja Löwová

Funkce:Czech Point
Umístění:budova Budova A -> patro 0. přízemí -> dveře 001
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Czech Point
E-mail:lowova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 211