Bc. Judita Stočková

Funkce:Sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež
Umístění:budova Budova C -> patro 2. -> dveře 209
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí odboru sociálních věcí -> Sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež
E-mail:stockova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 236