Ing. Veronika Retková

Funkce:Pohledávky
Umístění:budova Budova B -> patro 2. -> dveře 206
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor právní -> Vedoucí odboru právního -> Pohledávky
E-mail:retkova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 309