Ing. Gabriela Piatková

Funkce:Interní audit
Umístění:budova Budova A -> patro 3. -> dveře 310
Pracovní zařazení:Starosta -> Interní audit
E-mail:piatkova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 310