Bc. Martina Kremrová

Funkce:Sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
Umístění:budova Budova C -> patro 2. -> dveře 205
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí odboru sociálních věcí -> Sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
E-mail:kremrova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 301