DiS. Martina Vjačková

Funkce:Komunální odpady
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 111
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Komunální odpady
E-mail:vjackova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 219
Řeší tyto životní situace: