Mgr. Iveta Vařechová

Funkce:Vynětí ze zemědělského půdního fondu
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 109
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Vynětí ze zemědělského půdního fondu
E-mail:varechova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 232
Řeší tyto životní situace: