Ing. Simona Marzolová

Funkce:Ochrana ovzduší,odpady
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 110
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Ochrana ovzduší,odpady
E-mail:marzolova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 274
Řeší tyto životní situace: