Eva Dedková

Funkce:Ochrana přírody a krajiny
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 109
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Ochrana přírody a krajiny
E-mail:dedkova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 231
Řeší tyto životní situace: