Ing. Pavla Holibková

Funkce:Investiční technik
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 108
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor investic -> Vedoucí odboru investic -> Investiční technik
E-mail:holibkova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 268
Řeší tyto životní situace: