Ing. Gabriela Dihlová

Funkce:Vedoucí odboru investic
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 106
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor investic -> Vedoucí odboru investic
E-mail:dihlova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 276
Řeší tyto životní situace: