Mgr. Petra Řezáčová

Funkce:Místostarostka
Umístění:budova Budova A -> patro 2. -> dveře 212
Pracovní zařazení:Starosta -> Místostarostka
E-mail:mistostarostka@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 300