Eva Lasáková

Funkce:Speciální stavební úřad a silniční správní úřad
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 116
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Oddělení silničního hospodářství -> Vedoucí oddělení silničního hospodářství -> Speciální stavební úřad a silniční správní úřad
E-mail:lasakova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 350