Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Funkce:Územní plánování, pořizování ÚPD
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 119
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Oddělení strategií a plánování -> Vedoucí oddělení strategií a plánování -> Územní plánování, pořizování ÚPD
E-mail:kuchar@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 249
Řeší tyto životní situace: