Ing. Arch. Jan Richter

Funkce:Vedoucí oddělení strategií a plánování
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 104
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Oddělení strategií a plánování -> Vedoucí oddělení strategií a plánování
E-mail:richter@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 243