Ing. Pavel Křižák

Funkce:Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 117
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
E-mail:stavebni@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 250
Řeší tyto životní situace: