Dana Tomasová

Funkce:Účtárna
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 153
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor financí -> Vedoucí odboru financí -> Účtárna
E-mail:tomasova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 241