Andrea Hájková

Funkce:Účtárna, dotace
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 154
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor financí -> Vedoucí odboru financí -> Účtárna, dotace
E-mail:hajkova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 244