Andrea Hájková

Funkce:Účtárna
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 154
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor financí -> Vedoucí odboru financí -> Účtárna
E-mail:hajkova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 244