Petra Plačková

Funkce:Evidence obyvatel
Umístění:budova Budova A -> patro 0. přízemí -> dveře 001
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor správních agend -> Vedoucí odboru správních agend -> Evidence obyvatel
E-mail:plackovap@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 286
Řeší tyto životní situace: