Mgr. Sylvie Plačková

Funkce:Právník
Umístění:budova Budova B -> patro 2. -> dveře 205
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor právní -> Vedoucí odboru právního -> Právník
E-mail:plackova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 288