Ing. Pavel Provazník

Funkce:Vedoucí odboru informatiky
Umístění:budova Budova A -> patro 3. -> dveře 305
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor informatiky -> Vedoucí odboru informatiky
E-mail:provaznik@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 257