Jana Valušová

Funkce:Podatelna
Umístění:budova Budova C -> patro 1. -> dveře 101
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Podatelna
E-mail:valusova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 375