Ing. Regina Janošová

Funkce:Převody nemovitostí
Umístění:budova Budova A -> patro 2. -> dveře 204
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor městského majetku -> Vedoucí odboru městského majetku -> Převody nemovitostí
E-mail:janosova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 280
Řeší tyto životní situace: