Ing. Jarmila Harazinová

Funkce:Krizové řízení a požární ochrana, BOZP
Umístění:budova Budova A -> patro 2. -> dveře 201
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Krizové řízení a požární ochrana, BOZP
E-mail:harazinova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 203