Hana Glumbíková

Funkce:Platový úsek
Umístění:budova Budova A -> patro 2. -> dveře 207
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Platový úsek
E-mail:glumbikova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 205