Ing. Martina Bohdalová

Funkce:Administrativní pracovník, zásobovač
Umístění:budova Budova A -> patro 3. -> dveře 311
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Administrativní pracovník, zásobovač
E-mail:bohdalova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 265