Mgr. Marie Augustynková

Funkce:Památková péče
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 118
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Oddělení strategií a plánování -> Vedoucí oddělení strategií a plánování -> Památková péče
E-mail:augustynkova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 316
Řeší tyto životní situace: