Bc. Jan Drbušek

Funkce:Komunální služby
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 108
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Komunální služby
E-mail:drbusek@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 233