Monika Horbalová

Funkce:Živnostenský úřad
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 101
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor správních agend -> Vedoucí odboru správních agend -> Živnostenský úřad
E-mail:horbalova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 267
Řeší tyto životní situace: