Bc. Sabina Strachotová

Funkce:Občanské průkazy, pasy
Umístění:budova Budova A -> patro 0. přízemí -> dveře 011
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor správních agend -> Vedoucí odboru správních agend -> Občanské průkazy, pasy
E-mail:strachotova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 284
Řeší tyto životní situace: