Mgr. Michala Šoferová

Funkce:Sekretariát místostarostky a tajemníka
Umístění:budova Budova A -> patro 2. -> dveře 212
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Sekretariát místostarostky a tajemníka
E-mail:soferovam@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 300