Bc. Jana Kremserová, DiS.

Funkce:Veřejný opatrovník
Umístění:budova Budova C -> patro 2. -> dveře 212
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí odboru sociálních věcí -> Veřejný opatrovník
E-mail:kremserova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 248