Ing. Barbora Lasáková

Funkce:Dopravní přestupky
Umístění:budova Budova C -> patro 2. -> dveře 201
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor dopravy -> Vedoucí odboru dopravy -> Oddělení dopravních přestupků -> Vedoucí oddělení dopravních přestupků -> Dopravní přestupky
E-mail:lasakovab@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 349