Mgr. Jana Važíková Latková

Funkce:Koordinátor závazných stanovisek
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 101
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Oddělení silničního hospodářství -> Vedoucí oddělení silničního hospodářství -> Koordinátor závazných stanovisek
E-mail:vazikova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 304