Ing. Jana Ratajová

Funkce:Vodohospodářství
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 104
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor životního prostředí a komunálních služeb -> Vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb -> Oddělení vodohospodářské -> Vedoucí oddělení vodohospodářského -> Vodohospodářství
E-mail:ratajova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 297
Řeší tyto životní situace: