Ing. Kateřina Konečná

Funkce:Úsek tiskové mluvčí - grafik
Umístění:budova Budova A -> patro 3. -> dveře 309
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Úsek tiskové mluvčí - grafik
E-mail:konecna@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 315