Ing. Adéla Sněhotová

Funkce:Vodohospodářství
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 105
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> Oddělení vodohospodářské -> Vedoucí oddělení vodohospodářského -> Vodohospodářství
E-mail:snehotova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 297
Řeší tyto životní situace: