Bc. Jana Vahylová

Funkce:Sociálně-právní ochrana dětí
Umístění:budova Budova C -> patro 2. -> dveře 208
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí odboru sociálních věcí -> Sociálně-právní ochrana dětí
E-mail:vahylova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 246