Ing. Jana Miklasová

Funkce:Tvorba předpisů, metodik, platový úsek
Umístění:budova Budova A -> patro 2. -> dveře 207
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí odboru vnitřních věcí -> Tvorba předpisů, metodik, platový úsek
E-mail:miklasova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 326