Ing. Zuzana Krulová

Funkce:Bytový úsek
Umístění:budova Budova B -> patro 1. -> dveře 106
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor investic -> Vedoucí odboru investic -> Bytový úsek
E-mail:krulova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 276