Ing. Hana Návratová

Funkce:Vodohospodářství
Umístění:budova Budova A -> patro 1. -> dveře 104
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor výstavby -> Vedoucí odboru výstavby -> Oddělení vodohospodářské -> Vedoucí oddělení vodohospodářského -> Vodohospodářství
E-mail:navratova@hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 298
Řeší tyto životní situace: