Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Město  Hlučín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,

o regulaci provozování hazardních her na území města Hlučína


Schválena: 26.1.2017

Vyvěšena: 30.1.2017

Účinnost od: 14.2.2017


Zastupitelstvo města Hlučína se na svém 23. zasedání dne 26.1.2017 usnesením číslo 23/3a)  usneslo vydat  na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1

Zákaz provozování

Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu je na celém území obce zakázáno.


Článek 2

Přechodná ustanovení

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

 

Článek 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Hlučína č. 8/2016, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Hlučína, ze dne 15.12.2016.

 

Článek 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Mgr. Pavel Paschek
starosta města

Blanka Kotrlová
místostarostka města

Vytvořeno 30.1.2017 16:13:45 | přečteno 514x | pavel.provaznik
load