Obecně závazná vyhláška č. 5/2016

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Město Hlučín
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí


Schválena: 16.6.2016
Zveřejněna dne: 22.6.2016
Účinnost od: 1.1.2017
Sňata dne: 8.7.2016

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 16.6.2016 usnesením č. 18/6a)usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) a dále § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce pro pozemky

U stavebních pozemků se stanovuje koeficient, kterým se násobí sazba daně stanovená dle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí, v následující výši:
- část obce Bobrovníky (k.ú. Bobrovníky): koeficient 1,4

-
část obce Darkovičky ( k.ú. Darkovičky): koeficient 1,4

-
část obce Hlučín – Darkovičky (situována na kat. území Hlučín, bezprostředně navazující na kat. území Darkovičky, tvořící spolu s částí obce Darkovičky jedno souvislé zastavitelné území): koeficient 1,4.

Čl. 2
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky

U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí a u ostatních zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona o dani z nemovitých věcí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně dle § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, v následující výši:

-
část obce Bobrovníky (k.ú. Bobrovníky): koeficient 1,4,

-
část obce Darkovičky (k.ú. Darkovičky): koeficient 1,4,

-
část obce Hlučín – Darkovičky: koeficient 1,4,
(situována na kat. území Hlučín, bezprostředně navazující na kat. území Darkovičky, tvořící spolu s částí obce Darkovičky jedno souvislé zastavitelné území - seznam dotčených ulic či jejich úseků a domů s č.p.  situovaných na k.ú. Hlučín tvoří přílohu č.1 této vyhlášky.

-
část obce Hlučín – staré Rovniny: koeficient 1,4,
(jedná se o obytné domy postavené v části starých Rovnin oddělených potokem Brůdek, ve směru Vrablovec, včetně čp. 644) – seznam dotčených ulic či jejich úseků a domů s č.p. tvoří přílohu č.2 této vyhlášky.

-
část obce Hlučín – Malánky: koeficient 1,4.
(jedná se o obytné domy postavené v lokalitě zvané Malánky, seznam dotčených ulic či jejich úseků a domů s č.p. tvoří přílohu č.3 této vyhlášky.

-
část obce Hlučín – U Cihelny: koeficient 1,4,
(jedná se čp. 132, 140, 561, 1102, 1254)

-
část obce Hlučín – Jasénky: koeficient 1,0,
(jedná se o obytné domy v blízkosti řeky Opavy č.p. 461, 462, 463, 464, 465, 466, 2003)

-
část obce Hlučín – Vařešinky: koeficient 1,0.
(jedná se o dům č. p. 563)

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Mgr. Pavel Paschek Blanka Kotrlová
starosta města místostarostka města
Vytvořeno 28.6.2016 12:57:12 - aktualizováno 28.6.2016 12:57:55 | přečteno 470x | zbynek.plura
load