Obecně závazná vyhláška č.: 13/1997

Vyhláška o městské policii

M Ě S T O H L U Č Í N
Obecně závazná vyhláška č.: 13/1997 (původně č. 23/1997)
Vyhláška o městské policii
 
 
Schválena: 25.11.1997
Zveřejněna: 2.12.1997
Účinnost od: 17.12.1997
 
 
 
Město Hlučín po schválení městským zastupitelstvem dne 25.11.1997 vydává dle § 14, § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. k) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 1 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku č. o městské policii.
 
 
Čl. 1.
 
 Městské zastupitelstvo k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku zřizuje městskou policii.
 
 
Čl. 2.
 
1) Městskou policii řídí starosta města, pokud městské zastupitelstvo nepověří řízením městské policie jiného člena městského zastupitelstva.
 
2) Městská rada může pověřit plněním úkolů při řízení městské policie určeného strážníka městské policie.
 
 
Čl. 3.
 
Početní stav městské policie stanoví městská rada.
 
 
Čl. 4.
 
Činnost městské policie, její práva a povinnosti jsou dány zákonem č.553/1991 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 5.
 
1) Strážník městské policie je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, názvem města Hlučín a identifikačním číslem, s výjimkou ust. § 7 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.
 
2) Stejnokroj strážníka městské policie tvoří košile barvy modré, kalhoty a bunda v barvě černé. Součástí stejnokroje je pokrývka hlavy a kravata v barvě černé.
 
V letním období nosí strážníci městské policie košili barvy modré s krátkým rukávem. Na záloktí levé ruky je nášivka se znakem město Hlučín.
 
Stejná nášivka se nosí i na záloktí levého rukávu bundy.
 
Upřesnění jednotlivých prvků stejnokroje je dáno vyhláškou č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
 
 
3) Výstroj strážníka městské policie tvoří opasek, brašnička a pouzdro na vysílačku.
 
 
4) Výzbroj strážníka tvoří tonfa (obušek), slzotvorný prostředek, pouta a krátká kulová zbraň.
 
 
Čl. 6.
 
Strážníci městské policie jsou oprávněni ukládat pokuty v blokovém řízení v souladu s ust. § 2 odst. 2 a 3 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a zák č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Čl. 7.
 
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 7 o zřízení městské policie ze dne 14.1.1992.
 
 
Čl. 8.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím zveřejnění na úřední desce.
 
 
Petr Adamec Mgr. Miroslav Kosík
starosta města zástupce starosty
 
 
 
 
 
Vytvořeno 27.6.2016 12:33:48 | přečteno 332x
load