Nařízení města č. 1/2001

kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Město Hlučín
Nařízení města č. 1/2001
kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 
Schválena : 15.1.2001
Vyvěšena : 1.2.2001
Účinnost od :1.3.2001
 
 
Rada města Hlučína se na svém zasedání  dne 15.1.2001  usnesla vydat podle ustanovení § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění a v souladu s výměrem Ministerstva financí ČR č. 1/2001, toto nařízení města:
 

Článek 1

 Základní ustanovení

 
Nařízení upravuje maximální cenu v oboru 75.24.12 - Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu.
 

Článek 2

Stanovení maximální ceny
 
Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) se stanoví takto:
 
- malý TPZOV 300,- Kč
- velký TPZOV 400,- Kč
 
 

Článek 3

Stanovená maximální cena je závazná od 1.3.2001 na území města Hlučína pro všechny, jímž je umožněno používat výše uvedených technických prostředků podle zvláštních předpisů.
 

Článek 4

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2001.
 
 
 
 
Petr Adamec Mgr.Miroslav Kosík
starosta města místostarosta
 
_____________________________
 
Zákon  č. 283/1991  Sb., o  Policii České  republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.  553/1991 Sb., o obecní  policii, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Vytvořeno 27.6.2016 12:33:33 | přečteno 314x
load