Potřebuji si vyřídit - životní situace

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely

Souhlas s odnětím ze ZPF musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá o vydání rozhodnutí dle zvláštních předpisů (stavební zákon), při kterém bude záměrem dotčena zemědělská půda (s výjimkou případů, uvedených v § 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
load