Potřebuji si vyřídit - životní situace

Žádost o vydání loveckého lístku

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:
a) pro české občany – na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok)
b) pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem – na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole
c) pro cizince – na dobu určitou (1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců 1 rok)

Žádost o vydání rybářského lístku

Rybářský lístek je základní podklad pro vydání povolenky rybářským svazem k lovu ryb na území České republiky. Vyřizuje se v místě trvalého pobytu žadatele.
load