Potřebuji si vyřídit - životní situace

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Umístění stavby na lesním pozemku se řídí podle zákona o lesích (lesní zákon); jedná se o jiné využití a odnětí lesních pozemků podle § 13, 15, 16 a 17 - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení").
Všechny lesní pozemky musí být účelně využívány k plnění funkcí lesů. Zákon výslovně stanoví, že využití lesních pozemků k jiným účelům je obecně zakázáno. Tento zákaz však nemůže být bezvýjimečný a o výjimce, která zpravidla předchází vlastnímu rozhodnutí o odnětí (o omezení) rozhoduje orgán státní správy lesů. V režimu ustanovení § 15 a 16 lesního zákona se provádí odnětí nebo omezení lesních pozemků pro plnění funkcí lesů, které může být trvalé nebo dočasné.
load