Potřebuji si vyřídit - životní situace

Obnova kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat rozhodnutí - závazné stanovisko dle zák. č, 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Obnova objektu, případně jiná stavební činnost na území prohlášené městské památkové zóny Hlučín (dále jen „MPZ Hlučín“)

Zamýšlí-li vlastník, správce, uživatel nemovitosti nacházející se na území MPZ Hlučín, nebo osoba jimi zplnomocněna, provést údržbu, opravu, rekonstrukci, nebo novou výstavbu objektu, oplocení, úpravu terénu apod., je povinen si předem vyžádat rozhodnutí - závazné stanovisko dle zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
load